Veelgestelde vragen

Er worden veel termen gebruikt, die niet altijd even gemakkelijk te onthouden zijn. Daarom hebben wij ze hieronder uitgelegd, zodat je precies begrijpt wat de telers van Geo-Well doen.

Aardwarmte (ook Geothermie genoemd)
Beide termen worden door elkaar gebruikt en betekenen hetzelfde.. Het is warmte die in het inwendige van de aarde aanwezig is. Deze aardwarmte kan ingezet worden voor de winning van energie. Vooral in vulkanische streken (IJsland) is geothermische warmte op geringe diepte aan te treffen en dat is zichtbaar in de vorm van geisers.
Duurzame energie
Energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld.
Milieu
Het geheel van voorwaarden en invloeden die voor het leven van organismen (zoals mens, dier, plant) van essentieel belang zijn. Het is de omgeving waarin de organismen leven.
Gezonde leefomgeving
Een leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is.
Fossiele brandstoffen
Aardgas, olie en kolen zijn fossiele brandstoffen. Fossiel betekent dat het is ontstaan uit miljoenen jaren oude planten- en dierenresten, en “brandstof” duidt op de brandbaarheid. Bij de verbranding komt kooldioxide (CO2) vrij. CO2 is een schadelijk gas wat wordt gezien als de grootste veroorzaker van de opwarming van de aarde.
Global warming
De opwarming van de aarde. Het betekent dat er een stijgende lijn is te zien in de temperatuur van de atmosfeer en de aarde.
Verdrag van Kyoto
Wereldwijde maatregelen die Global Warming tegengaan. Het verdrag van Kyoto is verschillende landen (waaronder Nederland) is ondertekend.
CO2 reductie
CO2 is de chemische formule van koolstofdioxide. Dit is een kleurloos en reukloos gas dat in de atmosfeer voorkomt. Het grootste deel van de CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen. De verbranding van fossiele brandstoffen brengt echter steeds meer schade toe aan het milieu.
Fotosynthese
Fotosynthese is een proces waarin planten met behulp van licht CO2 omzetten in O2 en koolhydraten, zoals glucose. Op dit moment zijn er onvoldoende bomen, planten en algen om de stijging van de CO2 concentratie in de lucht af te remmen. Daarvoor zijn andere maatregelen noodzakelijk. Het positieve van Geo-Well kwekers is dat ze bijna geen CO2 meer produceren en dat hun gewassen door fotosynthese zelfs CO2 afbreken. Het werkt dus dubbelop.
Geo-Well
Geo-Well producten zijn duurzame milieuvriendelijke met aardwarmte geteelde potplanten, snijbloemen en glasgroenten gericht op een schonere toekomst.
Atmosfeer
De atmosfeer is een dunne deken van lucht die de aarde bedekt. Deze luchtige deken, ook wel dampkring genoemd, houdt onze planeet op een comfortabele temperatuur (ongeveer 15 graden). Dit komt doordat de warmte van de zon tot op de grond doordringt en verhindert dat de uitgaande warmte in de ruimte ontsnapt. De deken is dun in vergelijking met de aarde zelf. De aarde heeft een straal van gemiddeld 6370 km, de atmosfeer is gemiddeld 1000 km dik.