Vergelijkingen

Door benutting van aardwarmte wordt door de Geo-Well telers op dit moment 32.000.000 m3 minder aardgas verbrand per jaar.

 

Deze hoeveelheid staat gelijk aan:

  • het verwarmen van kassen met een oppervlakte van 160 voetbalvelden

 

32.000.000 m3 minder aardgas verbranden betekent dat de CO2-uitstoot met 56.000.000 kg verlaagd wordt.

 

Dit staat gelijk aan:

  • De CO2 die vrijkomt bij de productie van elektriciteit voor 36.000 huizen op jaarbasis.
  • De CO2 die vrijkomt bij het verbranden van brandstof door 28.000 auto’s per jaar.

 

Een vermindering van 56.000.000 kg CO2-uitstoot komt ook overeen met:

  • De hoeveelheid CO2 die 2.800.000 bomen opnemen en omzetten in O2 (zuurstof) in één jaar.

 

Wij zijn er trots op een bijdrage te leveren aan uw directe leefomgeving. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.